WBE Beneden de Linde

Wild Beheer Eenheid (WBE)Beneden de Linde heeft een oppervlakte van ca 10.000 ha. Deze vereniging opgericht in 1991 heeft 65 leden die actief zijn in dit werkgebied. Het gebied kenmerkt zich door haar langgerekte lekker ging een grote variatie aan landschapstypes. De jagers die actief zijn binnen de WBE dragen bij aan een gevarieerde wildstand en dragen hun steentje bij aan het beperken van schade aan landbouwgewassen veroorzaakt door bijvoorbeeld ganzen en kraaien.Deze activiteiten vinden allemaal plaats binnen de geldende wet- en regelgeving en in goede afstemming met de grondeigenaren.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.