Van het bestuur

De WBE is een vereniging 'van en voor jagers'. De WBE behartigt de belangen van jagers en komt op voor de jacht in het algemeen. Tot de publiekrechtelijke taken van de WBE behoort het in stand houden van een goede wildstand, het elkaar aanspreken op weidelijkheid bij jacht en het invoeren van gegevens in de WBE database. Het bestuur treedt namens de leden op bij het vormen en uitvoeren van Provinciaal en Landelijk beleid op het gebied van wild- en landschapsbeheer. Het tegenwoordige bestuur trad aan in de nasleep van conflicten. De leden verzochten het bestuur deze te onderzoeken en binnen een jaar in oplossingen te voorzien. Eén van de oplossingen is eigentijdse communicatie met de leden, het doel van deze website.