Activiteiten

De kernactiviteit van Wildbeheereenheid Beneden de Linde is het wildbeheer van het groene gebied in het zuiden van Friesland. De leden en aspirant-leden bejagen het standwild, dat vooral bestaat uit reeën, eenden en hazen. Daarnaast wordt veel energie gestoken in de schadebestrijding. Vooral de talrijke ganzen veroorzaken veel schade aan de landbouwgewassen. Met beperkte bejaging worden de ganzen zoveel mogelijk naar de gedooggebieden gedirigeerd.

Overige activiteiten:
- Ons buitengebied is een belangrijk weidevogelgebied. Er wordt veel aandacht geschonken aan weidevogelbescherming. Deels door nestbescherming en deels door bestrijding van vossen en kraaien.
- Jaarlijks voeren wij verschillende inventarisaties uit van de fauna in ons werkgebied. Deze informatie wordt verwerkt in een landelijke database. Het faunabeleid wordt op deze informatie gebaseerd.
- De vereniging ondersteunt via de BOA bij schadeproblemen in de bebouwde kom (bijvoorbeeld graafschade door konijnen op begraafplaatsen en sportvelden).
- Nazoek van reewild van aanrijdingen en het opruimen van kadavers wordt door onze BOA verzorgd.