Samenwerking tussen jagers

Jagen is een sociale activiteit. Het minimale veld, waarop jagen volgens de wet mogelijk is, is 40 ha.; te klein voor verantwoord biotoopbeheer. Bij het bepalen van de omvang van een WBE heeft men in 1992, toen de WBE's bij wet werden ingesteld, aansluiting gezocht bij natuurlijke landschappen. 'Beneden de Linde' komt globaal overeen met de historische Linde vallei tussen Tronde en Kuinre, een beekdalgebied met moerasbos, rietland en open en verlandde petgaten.

De WBE draagt -in overleg met andere organisaties-verantwoordelijkheid voor het wildbeheer in dit gebied. De jachthouders brachten destijds in 1992 hun veld in deze WBE in door toe te treden als lid van de vereniging. Daardoor werd biotoopbeheer in de Linde vallei mogelijk en kon de jacht zich mede op initiatief van jagers ontwikkelen als sociale activiteit binnen een kader van hogere verantwoordelijkheid.