De plaats van de WBE in de nieuwe Wet Natuur

WBE, wet, natuur, jager, hond, jachtgeweer, jacht, jagen

Het heeft tot verhitte landelijke discussie geleid maar eind 2015 besloot de Tweede, gevolgd door de Eerste Kamer, tot het aanvaarden van de Wet Natuur, waarin jacht erkend wordt op drie gronden: benutting van het wild, schadebestrijding en biotoopbeheer. Een belangrijke overweging was, dat de ruim 25.000 jagers in ons land na een uitgebreide opleiding deskundige vrijwilligers zijn met 'ogen en oren in het buitengebied. Daardoor werd de WBE het centrale samenwerkingsverband in het realiseren van de publieke functie van de jacht.

Deze functie wordt versterkt doordat in de toekomst jacht alleen nog mogelijk is door jagers die lid zijn van een WBE. WBE's zijn daardoor bevestigd in de taak die ze al enige decennia vervullen en die ze in de komende jaren verder zullen professionaliseren. Voor elk beleid, ook dat van WBE's, is transparantie een algemeen geldende voorwaarde, waarvan deze website een uiting is. Ook het geven van publieksvoorlichting behoort daartoe. Jagers nodigen belangstellenden in het publiek regelmatig uit, hebben stands op evenementen en laten het publiek graag meegenieten van de training van jachthonden en van hun regelmatige eigen training, bijvoorbeeld bij het kleiduiven schieten.