2017

In memoriam Ger Knol

Redactie ‘De Nederlandse Jager’

Website redactie NOJG

In memoriam Ger Knol

Op 27 maart jl. overleed op 60 jarige leeftijd jager en medebestuurder Ger Knol.

In 1994 was Ger mede oprichter van Wildbeheereenheid ‘Beneden de Linde’ (omgeving Wolvega); ten tijde van zijn overlijden was hij vice voorzitter. In zowel zijn werk als politieman en als jager stelde hij zijn omgeving ruimhartig in staat om gebruik te maken van zijn visie en leidinggevende capaciteiten.
Daarbij beschikte hij over het talent om, duidelijk grenzen stellend, de opinies van anderen begripvol tegemoet te treden. Het was Ger Knol, die tijdens een ernstige bestuurscrisis in de Wildbeheereenheid een team om zich wist te formeren om deze te overwinnen. Hij droeg de overtuiging uit, dat samenwerking in het moderne natuurbeheer de toekomst had. De invloed van zijn positieve bijdrage aan het jachtbeleid reikte daardoor ver buiten de kring van de Wildbeheereenheid.

Zijn plotselinge overlijden ontnam hem de gelegenheid om, genietend van de jacht en zijn scherp oog als geweer, deel te nemen in de doorgaande ontwikkeling van jacht en natuurbeheer.

Zij en velen om hem heen ervaren zijn overlijden als een groot en onbegrijpelijk gemis.

De jachtcombinaties waarin hij deelnam en de jagersgemeenschap als geheel betuigen hun diepe respect en medeleven met Ger Knols gezin en familie.

Namens Wildbeheereenheid ‘Beneden de Linde’,

C.A. de Feyter

Ommen, 31 maart 2017

Kennisgeving

KENNISGEVING

Ommen, 10 oktober 2017

De Algemene Ledenvergadering van WBE ‘Beneden de Linde’ nam in zijn vergadering van
4 oktober 2017 het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap van de heer H.F.M. (Lex) Posthumus te Apeldoorn.
Bestuur en leden besloten hiertoe op grond van Posthumus’ onjuist en lichtvaardig handelen als bestuurder, leidend tot bestuurlijke chaos en ernstige financiële problemen.
De ALV van 22 maart nam op voorstel van het bestuur het besluit tot beëindiging van Posthumus’ lidmaatschap en verwierp op 4 oktober het daartegen door Posthumus ingestelde beroep.

Daarmee sluit de WBE een periode van onrust en onzekerheid sinds 2013 af, die de primaire taak van de WBE zeer heeft belast.

In het besef, dat het royeren van een lid de Vereniging dwingt tot reflectie op de verantwoordelijkheden van een WBE, zetten Bestuur en leden zich thans met energie en overtuiging in om de samenwerking tussen jagers binnen de WBE en de functie van de WBE in het natuur- en wildbeheer vorm te geven en te doen groeien.

Namens WBE ‘Beneden de Linde’,

mr Dr. C.A. de Feyter, vz. a.i.

WBE ‘Beneden de Linde’

Nieuws

Onderstaand persbericht werd namens de WBE’s ‘Beneden de Linde’ en ‘Kuinder en Linde’ na afstemming met De Jagersvereniging KNJV en de KNJV Afdeling Friesland op 13 december 2016 beschikbaar gesteld aan de provinciale en lokale pers.

Wildbeheereenheden verbijsterd over neergeschoten zeearend, onderzoek essentieel
De lokale jagersverenigingen rond Wolvega, wildbeheereenheid Beneden de Linde en wildbeheereenheid Kuinder & Linde, hebben met verbijstering gereageerd op het nieuws van de dode zeearend die onlangs werd gevonden in natuurgebied Lindevallei bij Wolvega. In de vogel werd hagel aangetroffen. Omdat met name in sociale media direct een verband wordt gelegd met lokale jagers spreken beide wildbeheereenheden zich uit over de gang van zaken middels dit bericht. Ze laten weten geschokt te zijn door deze vorm van stroperij en dringen aan op verder onderzoek.
Namens de beide wildbeheereenheden stelt de heer From, adviseur van de WBE Beneden de Linde : ‘Dit is een verwerpelijke zaak waar wij als lokale jagersverenigingen niet anders dan onze afschuw over kunnen uitspreken. Stroperij, in welke vorm dan ook, veroordelen wij. Het is dan ook niet voor niets dat onze landelijke belangenvereniging, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, lid is van Wildlife Crime.’
De vogel werd op 4 december gevonden. In deze periode gold een landelijk jachtverbod op wilde watervogels. From pleit dan ook voor uitgebreid onderzoek naar de toedracht: ‘Wij hopen dat de politie de zaak snel weet op te lossen. Wij hebben de politie onze hulp aangeboden en onze leden opgeroepen hun waarnemingen te melden.’
<Einde>
Voor de pers: voor meer informatie neemt u contact op met Jan From. 06 533.726.61.

Bestuur Beneden de Linde

Ingesteld als interim bestuur:
Mr. Dr. C.A. de Feyter, Ommen, a.i voorzitter
G. Knol,Noordwolde ,a.i. secretaris († 2017)
D. Rota, Noordwolde, a.i secretaris
R. Boosman, Wolvega, penningmeester
B. Kramer, Zevenhuizen, Fauna coördinator
M. Busstra, Oldeholtpade, adviseur
R. Nijmeijer, Wanneperveen, adviseur
H. Wildenberg, Nijensleek, adviseur
H. Middeljans, Marknesse, ambtelijk secretaris

Opdracht van de Algemene Leden Vergadering: los de problemen die leidden tot het aftreden van het vorige bestuur op, bereid de verkiezing van een nieuw bestuur voor en zorg voor de lopende WBE-activiteiten.

Commissies Beneden de Linde

We hebben binnen WBE Beneden de Linde de volgende commissies met daarin de volgende personen:
– Lustrumcommissie:
o A de Nekker
o B Kramer
– Geschillen / bemiddelingscommissie:
o J. Zonderman
o T. Jongschaap
– Reewildcommissie:
o H Jongedijk
o M Veen
o R Boosman
– Kraaien en Vossencommissie
o P Coenrades
o M. Plat
o R. Kappe
– Ganzencommissie
o A. Dassen
o H. Smid
o J Kappe
– Ballotagecommissie:
o L Ballast
o H . Wildenberg ( tijdelijk)
– Kascontrole commissie:
o W. Wolthuis
o A Timmerman